ХИБРИД-МС | HYBRID-MS

Вторник, 21 Ян 2020

Условия за ползване

Е-мейл Печат

www.hybrid-ms.com е официален уебсайт на фирма Хибрид-МС ЕООД.

Поверителност на личните данни.

Защитата на личните данни е приоритет за www.hybrid-ms.com. С този документ ние декларираме неприкосновеността на личните данни на потребителите на www.hybrid-ms.com

Използване на данните и съхраняване.

Ние ще използваме вашите данни точно по предназначението, за което сте ни ги дали. Можете да се откажете от съхраняването на личната ви информация, след като същата е вече използвана. За целта е нужно да се свържете с нас по е-mail или телефон и да заявите това ваше желание.

Предоставяне на данните на третата страна.

Ние няма да продаваме, заемаме или предоставяме на трети страни вашите данни.

Вашия е-мейл адрес няма да бъде предоставен по никакъв начин, за целите на маркетингови проучвания или рекламни кампании, извършвани от трети страни.

Отговорности.

Екипът на www.hybrid-ms.com ще се стреми да поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. www.hybrid-ms.com не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Ползването на информация от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива, на тяхна отговорност и риск.

Възпроизвеждането на каквато и да било част от съдържанието на www.hybrid-ms.com - статии, фотографии, графични елементи - както пълно, така и частично, е разрешено единствено с изричното писмено съгласие на Хибрид-МС ЕООД. Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление.

Всички права запазени.

Тези условия могат да се променят по всяко време от собствениците на сайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в www.hybrid-ms.com. С достъпа си до този сайт и информацията в него, вие приемате, че сте се запознали и сте приели условията.